Kernteam

Wij werken samen aan de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Ons enthousiaste kernteam bestaat uit medewerkers van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteteit (LNV).

Op dit moment vindt u hier alleen de contactpersonen namens RVO. De andere leden van het kernteam vindt u hier binnenkort ook.

E-mail

Algemene vragen kunt u stellen via e-mail. Hiervoor gebruikt u het contactformulier. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Uitvoering en contactpersoon voor RVO

Heeft u een vraag aan RVO over de uitvoering van de PAGW? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Petra van Konijnenburg.

Postadres

Postbus 8242

3503 RE Utrecht