Natuurverkenning Grote Rivieren

De Natuurambitie Grote Wateren (NAGW) geeft een visionair beeld van de unieke natuur die zich in en rond de Nederlandse grote wateren kan ontwikkelen. Deze publicatie is een verkenning van de NAGW, specifiek voor de grote rivieren. Deze verkenning schetst een toekomstbeeld van de grote rivieren en hun directe omgeving. Natuurlijke processen en dynamiek krijgen weer de ruimte en de natuur wordt er klimaatbestendig.