Factsheets verkenning grote wateren

Deze factsheets zijn tot stand gekomen als onderdeel van de Verkenning Grote Wateren. Ze geven een overzicht van de belangrijkste knelpunten in het natuurlijk kapitaal van de gebieden en de mogelijke maatregelen om die knelpunten op te lossen. Dit is onderzocht voor 5 gebieden: de Eems-Dollard, het IJsselmeergebied, het Rivierengebied, de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta.