Ontwerp onderwaterlandschap : handreiking voor het ontwerpen van een ecologisch optimaal, morfologisch stabiel onderwaterlandschap/zandige oever

Met de PAGW worden grootschalige natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd in de grote wateren. In sommige gevallen gaat het om het creëren van onderwater-landschappen/zandige oevers om het ecosysteem te verbeteren. Dit rapport richt zich op de ontwerpprincipes voor een stabiel morfologisch onderwaterlandschap dat de gewenste resultaten oplevert voor het ecosysteem.

U vindt het rapport via de link hieronder.