Preverkenning Gelderse Poort

In deze studie wordt het rivier- en uiterwaardensysteem van de Gelderse Poort beschreven , incl. enkele inmiddels binnendijks gelegen gebieden. Na het inleidende hoofdstuk gaan we in het tweede hoofdstuk in op de turbulente ontstaansgeschiedenis, waarmee de fysieke basis werd gelegd voor de rivierdynamiek. In het derde hoofdstuk volgt in 6 stappen hoe deze dynamiek in de afgelopen eeuwen gaandeweg aan banden is en hoe de Gelderse Poort werd tot het gebied wat het nu is. Het hoofdstuk daarna beschrijft de 6 karakteristieke processen binnen de Gelderse Poort, hoe ze nu functioneren en hoe ze op elkaar inwerken. In het voorlaatste hoofdstuk komt de biotische component aan de orde, waaronder de plek die riviergebonden ecotopen innemen in het gebied. Het laatste hoofdstuk geeft en overzicht van de leidende principes als handreiking voor hetvervolgproces.