Aandacht voor de systeemopgave rivieren op het Deltacongres

Op 11 november 2021 was het Deltacongres. Hier spraken we online vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) over de Ecologische Systeemopgave voor het rivierengebied. 178 deelnemers deden mee.

Vreugderijkerwaard IJssel bij Zwolle
Beeld: Rijksoverheid

Onze boodschap op het congres

Wij gaan uit van de natuurlijke processen van de rivieren. Hierdoor kunnen we de ecologische waterkwaliteit verbeteren, de biodiversiteit vergroten en de rivieren robuust en klimaatbestendig maken. De natuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem en het tegengaan van klimaatverandering.

Veel ruimte voor interactie

We stelden de deelnemers vragen in de poll. Via de chat kwam een stroom aan reacties los. Dit zorgde, ondanks digitale beperkingen, voor een leuke interactie tussen de panelleden van de PAGW en het Integraal Riviermanagement (IRM) en de deelnemers uit de deltacommunity.

Focus op samenwerking

Samen zochten we naar samenwerkingskansen voor het integreren van de ecologische systeemopgave in de opgaven van anderen. De deelnemers raakten enthousiast over de mogelijkheden die de realisatie van natuur biedt voor andere doelen in de regio’s.

Terugkijken Deltacongres

U kunt Parallelsessie 11 – PAGW Rivieren – werken aan een levende delta terugkijken via YouTube.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de PAGW in het Rivierengebied? Bekijk dan de video hieronder of lees verder op de pagina Rivierengebied.