Luchtfoto van het Oosterscheldegebied met water, kreken en geulen  bij Tholen in Zeeland
Beeld: Rijksoverheid
Luchtfoto van de Maas-Waal geul bij Driel
Beeld: Rijksoverheid
Luchtfoto van recreatieschepen op de Oosterschelde
Beeld: Rijksoverheid
Luchtfoto van de Marker Wadden in het IJsselmeer
Beeld: Rijksoverheid

Home

De overheid werkt met de Programmatische Aanpak Grote Wateren aan toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. 

Vandaag werken aan een levende delta voor morgen

De PAGW heeft tot doel waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken in onze grote wateren. Waar dat kan geven we het water weer meer de ruimte, herstellen we verbindingen en zorgen we voor een gevarieerder leefgebied. Dit gebeurt in 4 gebieden: het Waddengebied, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en in het Rivierengebied.
Zo herstelt het ecosysteem zich zodat de natuur ontwikkelingen zoals klimaatverandering op kan vangen. Dit is belangrijk voor planten en dieren. Maar ook voor onze veiligheid, leefomgeving en economie.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben hiervoor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) gestart. Dit programma werkt nauw samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. We helpen bij bestaande projecten of starten samen nieuwe projecten.