Luchtfoto van het Oosterscheldegebied met water, kreken en geulen  bij Tholen in Zeeland
Beeld: Rijksoverheid
Luchtfoto van de Maas-Waal geul bij Driel
Beeld: Rijksoverheid
Luchtfoto van recreatieschepen op de Oosterschelde
Beeld: Rijksoverheid
Luchtfoto van de Marker Wadden in het IJsselmeer
Beeld: Rijksoverheid

Home

De overheid werkt met de Programmatische Aanpak Grote Wateren aan toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. 

Werken aan een levende delta

De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) heeft tot doel de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken in onze grote wateren. Door maatregelen te nemen in het ecosysteem van de grote wateren creëren we omstandigheden die dat in de hand werken. Waar dat kan, geven we het water meer ruimte, zorgen we voor verbindingen tussen grote en kleinere wateren en ontwikkelen we leefgebieden passend bij het grote water voor meer afwisseling. Dit gebeurt in 4 gebieden: het Waddengebied, IJsselmeergebied, Rivierengebied en de Zuidwestelijke Delta.

Zo herstelt het ecosysteem van de grote wateren zich, waardoor de 4 grote wateren de gevolgen van klimaatverandering, zoals extremen in neerslag en temperatuur, beter kunnen opvangen. Ook helpt dit de rijkdom aan plant- en diersoorten te bewaren. Een robuuste natuur is van belang voor onze veiligheid, leefomgeving en economie.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben opdracht gegeven voor de uitvoering van de PAGW. Het programma werkt intensief samen met overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. We ondersteunen bestaande projecten of starten samen nieuwe projecten.