Vacatures

Heb jij hart voor natuur? Kom werken aan de PAGW!

Met onze waternatuur en waterkwaliteit in de grote wateren gaat het niet goed. Het Rijk en regionale overheden werken in Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) samen om dit te verbeteren. Met de PAGW-projecten wil het Rijk hierin een flinke stap zetten.Aan de 1e en 2e tranche projecten wordt hard gewerkt. De voorbereidingen voor de nieuwe 3e tranche projecten zijn in volle gang. Werk jij mee? 

Maas bij Zaltbommel met Munnikenlandse kade
Beeld: Rijksoverheid

Openstaande vacatures

Er staan op dit moment geen vacatures open voor de PAGW.

Waarom PAGW?

In de vorige eeuwen zijn veel dammen, dijken, sluizen en polders aangelegd. Hierdoor zijn natuurlijke stromen geblokkeerd en trekroutes van vissen en vogels verstoord. Op veel plaatsen ging leefbaar gebied verloren en nam de biodiversiteit af. Om dit te herstellen, werkt de PAGW aan toekomstbestendige grote wateren, waar hoogwaardige natuur samen gaat met een krachtige economie. Om die hoogwaardige natuur te realiseren, werken we met een gebiedsgerichte aanpak. Deze is gericht op het maken van betere verbindingen, het herstel van de natuurlijke dynamiek en het ontwikkelen van leefgebieden.

Meer projecten, meer mensen

Voor de 3e ronde van PAGW was veel belangstelling, er zijn maar liefst 33 voorstellen ingediend. ‘De noodzaak van PAGW wordt in Nederland breed erkend’, vertelt Tijmen Blom, manager programmabeheersing. ‘Gezien de urgentie is er een fors investeringsbedrag beschikbaar voor deze ronde. Er komen meer projecten en dus hebben we ook meer mensen nodig.’

Wat voor functies zoeken jullie?

‘We zoeken allerlei mensen’, aldus Tijmen, ‘van inhoudelijk adviseurs tot projectmanagers, contractmanagers, communicatieadviseurs en mensen die zich bezig houden met kostenramingen, monitoring en evaluatie. Heel divers dus. ’Een andere belangrijke functie voor PAGW is de technisch manager’, vult Mascha Lichtendahl aan, landelijk programmamanager PAGW vanaf 2023, ‘je moet een project zodanig realiseren dat de natuur daarna weer zijn gang kan gaan. Vogels moeten gaan broeden, planten moeten zich gaan vestigen. Je moet goed kunnen kijken naar een gebied, wat dat heeft de natuur écht nodig. Dat vergt vakmanschap.’ 

Hart voor natuur

Programmamanager Mascha Lichtendahl: ‘We mogen trots zijn dat we internationaal gezien een van de mooiste natuurgebieden mogen versterken en beheren. Het is heel leuk om hieraan te werken, maar niet iedereen vaart altijd op dezelfde koers. Daar moet je wel mee om kunnen gaan.’ 
Tijmen: We zoeken daarom mensen die naast de inhoudelijke competenties, ook hart hebben voor natuur. Dat zie je eigenlijk bij alle collega’s wel. 
‘Je komt ook op hele bijzondere plekken,’ vertelt Tijmen, ‘Wanneer je buiten ziet dat projecten gerealiseerd worden, dan geeft dat veel voldoening. Dat maakt PAGW voor mij anders dan voorgaande opdrachten.’

Wil jij ook meewerken aan het verbeteren van de Nederlandse wateren? 

Houd dan werkenvoornederland.nl in de gaten voor de meest actuele vacatures.