Copyright

Op grond van de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie mag u de informatie op deze website hergebruiken, tenzij anders is aangegeven.

Het recht op hergebruik geldt voor alle soorten informatie. Het hergebruik geldt voor commerciële en niet-commerciële doelen.

Hergebruik is toegestaan als:

  • Met het copyrightteken (©) is aangegeven dat er op een foto wel copyright zit.  
  • Het gaat om content van derden. Controleer hiervoor de afzender van documenten.