Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Wij gebruiken het privacybeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In de privacyverklaring op de website van het ministerie van EZK staat het privacybeleid beschreven. Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met de Algemene verorderning gegevensbescherming (AVG). U vindt bijvoorbeeld informatie over de verwerking, uitwisseling en bewaartermijn van uw persoonsgegevens. Ook kunt u lezen welke rechten u heeft.

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

De belangrijkste regels over hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens, staan in de AVG. De AVG helpt uw privacy te beschermen. In de hele Europese Unie geldt dezelfde privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.