Kaart met grote wateren in Nederland
Beeld: ©RIjkswaterstaat
Aanleg van de Marker Wadden
Beeld: Rijksoverheid

Onze projecten

We werken in 4 gebieden in Nederland. U leest per gebied aan welke PAGW-projecten we werken. U vindt de projecten ook op de kaart onderaan de pagina.

Projecten in het Waddengebied

Projecten in het Rivierengebied

Projecten in het IJsselmeergebied

Projecten in de Zuidwestelijke Delta

IJssel-Vechtdelta (preverkenning)
Gelderse Poort (preverkenning)
Friese IJsselmeerkust
Markermeer
Marker Wadden
Galgeplaat
Biesbosch-Rijnmaasmonding (preverkenning)