Kaart met grote wateren in Nederland
Aanleg van de Marker Wadden

Onze projecten

We werken in 4 gebieden in Nederland. U leest per gebied aan welke PAGW-projecten we werken. U vindt de projecten ook op de kaart onderaan de pagina.

Projecten in het Waddengebied

Projecten in het Rivierengebied

Projecten in het IJsselmeergebied

Projecten in de Zuidwestelijke Delta