Vierwaarden

De Noord-Limburgse Terrassenmaas vormt voor PAGW een belangrijke ecologische schakel tussen enerzijds het ‘hotspotgebied’ van de Grensmaas en anderzijds de Gelderse Poort naar het noorden en de Benedenmaas/Biesbosch naar het westen toe. De Terrassenmaas is een uniek riviersysteem, met oeroude rivierterrassen en bijzondere grondwatergevoede natuur, dat sterk afwijkt van elk ander riviertraject in Nederland.

Om de natuur en waterkwaliteit van de Terrassenmaas te verbeteren heeft  de PAGW aansluiting gezocht bij het project Vierwaarden. Naast een onderdeel van het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP) is Vierwaarden ook onderdeel geworden van twee andere Rijksprogramma’s. Het PAGW-programma en als pilotproject het programma IRM (Integraal RivierManagement). Naast de aanleg van nieuwe dijken, voorziet dit project onder meer in rivierverruimingsmaatregelen. Daarnaast zorgt het voor een bredere verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de natuur en de economische ontwikkelkansen van het Noord-Limburgse Maasdal. Al die onderdelen worden binnen Vierwaarden in samenhang opgepakt.

Voor de PAGW staat centraal dat hierbij zo goed mogelijk bij de systeemkenmerken van het Limburgse terrassenlandschap wordt aangesloten.

Bekijk de systeemanalyse Vierwaarden.