Biesbosch Rijn-Maasmonding

De Biesbosch Rijn-Maasmonding is een omvangrijk gebied. Het is één van de weinige zoetwatergetijdengebieden in de wereld. Dit gebied is één van de hotspots uit de ecologische systeemopgave van PAGW-Rivieren. We hebben hier verschillende projecten geplande maatregelen uitgevoerd. De kwaliteit van water en natuur in de grotere wateren van de Biesbosch Rijn-Maasmonding zijn de jaren nog niet goed genoeg. Dat blijkt uit onderzoek. Op sommige plekken verslechtert de kwaliteit zelfs. Klimaatverandering en een toenemend maatschappelijk gebruik zorgen voor meer druk op de Biesbosch Rijn-Maasmonding. In de preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding (BRM) onderzoeken we hoe de natuur en de ecologische waterkwaliteit kunnen verbeteren. Ook onderzoeken we met welke maatregelen we een robuust en veerkrachtig ecosysteem kunnen ontwikkelen.

Biesbosch Rijn-Maasmonding

We starten met een preverkenning. Zo brengen we de ecologische samenhang en de knelpunten in de Biesbosch Rijn-Maasmonding in beeld. We verkennen hoe we de natuur en ecologische waterkwaliteit kunnen verbeteren. Maar we onderzoeken ook welke maatregelen helpen om de Biesbosch Rijn-Maasmonding ecologisch robuuster en veerkrachtiger maken. Zo kan het de effecten van klimaatverandering opvangen.

Een kaart van het Biesbosch-Rijnmaasmondingsgebied, rijkende van de Biesbosch tot de kust, en van Rotterdam tot Ouddorp en Moerdijk.
Beeld: ©Rijksoverheid
Kaart van het Biesbosch Rijn-Maasmondingsgebied.

Kansrijk gebied

De Biesbosch Rijn-Maasmonding is één van de hotspots uit de ecologische systeemopgave van PAGW-Rivieren. Het gebied van de Biesbosch en Rijn-Maasmonding is uniek in Nederland. Dat komt door de afwisseling van eb en vloed, de deels open verbinding met de Noordzee en de overgangen van zoet naar zout. Het water betekent veel voor de gebruiksfuncties binnen de regio, maar vormt ook het hart van de Nederlandse Delta voor de aanvoer, afvoer en buffer van water in ons land. De Biesbosch Rijn-Maasmonding is voor het riviersysteem een bijzonder gebied met veel kansen.

Aanpak is nodig

We hebben hier verschillende projecten geplande maatregelen uitgevoerd. De kwaliteit van water en natuur in de grotere wateren van de Biesbosch Rijn-Maasmonding zijn de jaren nog niet goed genoeg. Dat blijkt uit onderzoek. Op sommige plekken verslechtert de kwaliteit zelfs. Klimaatverandering en een toenemend maatschappelijk gebruik zorgen voor meer druk op de Biesbosch Rijn-Maasmonding.

Wat we (gaan) doen

We maken een aantal producten:

  • ecologische systeemanalyse (afgerond)
  • ecologische systeemopgave
  • ecologisch toekomstperspectief
  • lijst met maatregelen

Deze schrijven we voor de periode tot aan 2050 en we kijken verder tot 2100. We houden daarbij rekening met de klimaatverandering, economische ontwikkelingen en medegebruik op duurzame wijze. De voorgestelde maatregelen stemmen we af met de omgeving. We kijken naar koppelingen met andere opgaven die gerelateerd zijn aan water en ecologie. 

Inmiddels is de ecologische systeemanalyse afgerond. Bekijk de systeemanalyse van de Biesbosch Rijn-Maasmonding of lees de samenvatting.

Samenhang met andere opgaven

Welke maatregelen we waar en wanneer uitvoeren combineren we met andere actuele opgaven in de regio. We kijken onder andere naar:

  • klimaatverandering
  • waterveiligheidsopgave
  • verziltingsregio's
  • zoetwateropgave
  • gebiedsgerichte aanpak
  • en het huidige en toekomstige economisch gebruik van het gebied. 

Deze preverkenning heeft een directe relatie met PAGW-Zuidwestelijke Delta, de ontwikkeling van PAGW Streefbeelden en PAGW-preverkenning Vis en Vogels Zuidwestelijke Delta.

De planning

De hele preverkenning duurt in ieder geval tot eind 2024. Meer informatie hierover maken we bekend op deze website.

In gesprek en meer informatie

Voor onze plannen is afstemming met de omgeving relevant. Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak bij voorgestelde maatregelen is erg belangrijk. Daarover gaan we met verschillende omgevingspartijen in gesprek. Wil je meer weten over deze preverkenning of je aanmelden voor onze nieuwsbrief? Mail dan naar biesbosch-rijnmaasmonding@rws.nl