Gelderse Poort

De Gelderse Poort is een van de hotspots uit de ecologische systeemopgave van PAGW. Het bestrijkt globaal het gebied vanaf de Duitse grens tot Driel voor de Nederrijn, de Rijnstrangen, de Waal tot voorbij Nijmegen en de Zuidelijke IJssel tot Dieren. Het gebied kan zich verder ontwikkelen tot leefgebied van de zwarte ooievaar.

In dit karakteristieke en kansrijke rivierengebied staat versterking van het rivierlandschap voor ogen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat er ooibossen en rietmoerassen bijkomen. En door de omvang van natte graslanden, geulen en plassen uit te breiden. Het gebied wordt samen met gebiedspartners ontwikkeld.

Meer weten over dit project? Mail uw vragen aan projectleider Renier Koenraadt (renier.koenraadt@rws.nl) of aan omgevingsmanager Fokke Fennema (fokke.fennema@rvo.nl). 

Gebiedskaart Gelderse Poort
Beeld: Provincie Gelderland
Gebiedskaart Gelderse Poort