Getij Grevelingen

In de Grevelingen verbeteren we de waterkwaliteit. Dit doen we door beperkt getij terug te brengen. Hierdoor komen er meer zuurstof en voedingsstoffen in het gebied en krijgt de onderwaternatuur een impuls. Vissen, vogels en zeehonden profiteren daarvan.

Het terugbrengen van beperkt getij geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Daarmee is de basis voor duurzame ontwikkeling van het gehele gebied waarbij maatschappelijke, economische en natuurontwikkeling met elkaar in balans zijn. U leest alles over dit project op de website Getij Grevelingen.

Over de Roggenplaat lees je meer onder het kopje Sedimentbeheer Oosterschelde.