Ketelpolder

Het project Ketelpolder is een binnendelta en onderdeel van de IJssel-Vechtdelta. Het ecologisch functioneren van de IJssel-Vechtdelta is niet optimaal. Staatsbosbeheer heeft de Ketelpolder in beheer als natuurlijk en agrarisch grasland. De biodiversiteit is laag en de veerkracht gering. De riviernatuur is gevoelig voor klimaatveranderingen.

Plan van aanpak

Om in de Ketelpolder te komen tot hoogwaardige natuur dat samengaat met krachtige economie is er in 2023 een plan van aanpak gemaakt. De periode 2024 – 2027 is daarin aangemerkt als verkennings- en planuitwerkingsfase  voor de maatregelen die nodig zijn om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken.

Mogelijke ingrepen zijn daarbij:

  • Het versterken van de dynamiek van de rivier en meren
  • Een natuurlijk waterpeil instellen
  • Het realiseren van een gevarieerd landschap, zoals overstromingsgraslanden, waterrietvelden en geulen
  • Revitalisatie van de zogenoemde ‘poffertjes’, de atollen in het Vossemeer.

Staatsbosbeheer is bestuurlijk trekker van dit project.

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Hylke Jelsma, h.jelsma@staatsbosbeheer.nl.