Nieuwe methode meet waterkwaliteit grote wateren

Hoe staat de biodiversiteit in de grote wateren ervoor? Met welke soorten gaat het goed en met welke juist niet? Wat zegt dit over het voedselweb? Met het prototype Dashboard Systeemkwaliteit Grote Wateren zijn deze vragen nu beter te beantwoorden. Deze presentatie maakt duidelijk waarom.

Zeester
Beeld: Paul Koopman
Zeester, onder water in de Grevelingen, Zuidwestelijke Delta

Biodiversiteit en voedselweb zijn belangrijke graadmeters voor de waterkwaliteit van de grote wateren in Nederland. Toch is vaak niet duidelijk hoe het ermee gaat, doordat uit metingen geen eenduidig beeld naar voren komt. Daarom hebben de PAGW en LIFE IP Deltanatuur, die zitten te springen om zulke informatie, een nieuwe methode met indicatoren laten ontwikkelen die veranderingen in de biodiversiteit en het voedselweb aanduiden.

Methode toegepast

De indicatoren zijn verwerkt in het prototype Dashboard Systeemkwaliteit Grote Wateren. De ontwerpers maakten gebruik van bestaande gegevens van de meetnetten voor waterplanten, vissen en macrofauna, en van tellingen van watervogels. Van sommige wateren namen zij gegevens over de kwaliteit van buitendijkse landnatuur mee. De gegevens zijn gecombineerd tot een algemene kwaliteit per waterlichaam. Peter van Puijenbroek van het Planbureau voor de Leefomgeving, die meehielp de methode te ontwikkelen, hield tijdens een webinar een presentatie over de methode, toegepast op het IJsselmeergebied en een deel van de Zuidwestelijke Delta.