Omwonenden op de bres voor Getij Grevelingen

Wat gaat er gebeuren met project Getij Grevelingen? Het is de vraag of de demissionaire ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Natuur en Stikstof hierover dit najaar een besluit nemen. Marieke Korporaal zag hoezeer Getij Grevelingen leeft bij de omgeving. Omwonenden en ondernemers zien ‘hun’ project graag uitgevoerd. Die boodschap kregen ook de betrokken ministeries mee.

Brouwersdam scheidt de Grevelingen van de Noordzee
Beeld: ©Paul Oostveen, Luchtbeeld
Oostkant Brouwersdam met mosselbanken op de voorgrond

Officieel is Marieke Korporaal procesmanager bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Maar in de praktijk werkt ze vaak als omgevingsmanager in projecten die onder de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) vallen. De rol van omgevingsmanager had ze ook in de Taskforce Getij Grevelingen, een tijdelijk expertteam dat nader onderzoek liet doen. ‘Als procesgevoelige omgevingsmanager organiseer ik normaliter draagvlak en verzin ik interventies om stagnatie in het proces op te lossen. In de samenwerking met rijks- en regiopartijen zorg ik dat iedereen aan boord komt en blijft richting een gezamenlijk gekozen doel.’

Visetende vogels

Als lid van de Taskforce Getij Grevelingen deed Marieke inzichten op die nuttig kunnen zijn voor alle PAGW-projecten. ‘Eerder en beter stilstaan bij de vergunbaarheid van wat we bedenken aan PAGW-maatregelen. Dat is een van de grote leerpunten in dit proces. Kijk, je kunt wel een broedeiland voor visetende vogels in de Grevelingen aanleggen. Maar daar heb je niks aan als die visetende vogels er geen vis kunnen vangen. Willen we die vogels terugkrijgen, dan begint het bij het ecosysteem en de voedselketen.’

Natura 2000-doelen

Aanleg broedeilandjes in de Grevelingen
Beeld: ©Hilda Jeninga
Aanleg broedeilandjes in de Grevelingen

Het project Getij Grevelingen is bedoeld om het ecosysteem robuuster te maken door getij terug te brengen. ‘Voldoende getij brengt meer zuurstof en voedingsstoffen in het water, wat goed is voor het ecosysteem’, zegt Marieke. ‘Dit heeft een positief effect op de visstand en draagt daarmee bij aan de Natura 2000-doelen voor visetende vogels. De basis waaruit we denken, is het gezonder maken van het systeem. Daarbij raakt de juridische voorwaarde om een Natura 2000-vergunning te krijgen nog wel eens op de achtergrond. Terwijl het noodzakelijk is om te weten of het project geen negatieve effecten heeft op soorten of habitattypen die onder de bescherming van Natura 2000 vallen. Dat is een belangrijke les die we bij project Grevelingen hebben geleerd.’

Vierkant achter project

Het project leeft volop in de omgeving, bleek ook 4 juli weer. Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen dat projecten in de Wadden of de grote rivieren voorrang in de uitvoering krijgen boven ‘hun’ Grevelingen. Dat klonk door in de infosessies voor publiek die tijdens de 10e Grevelingenweek plaatsvonden. Marieke was er met collega’s van de Taskforce Getij Grevelingen om bezoekers bij te praten over de eindconclusies en aanbevelingen van de laatste anderhalf jaar onderzoek. Daarbij waren ook medewerkers van de ministeries van IenW en LNV aanwezig. ‘Deze ministeries kregen van de bezoekers een opvallende boodschap mee. Die gaven hen te kennen nog steeds vierkant achter het project te staan.’ Dat is in lijn met de enquête die de Provinciale Zeeuwse Courant op 1 juni hield. Van de 1159 mensen die reageerden, was 81 procent voor de stelling ‘Al kost het een miljard, maak de Grevelingen gezond’.