Informatiemiddag PAGW 12 juni

De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is een programma met de ambitie het realiseren van toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Op basis van een samenwerking met de Taskforce Deltatechnologie blijkt dat er behoefte is om informatie over de projecten te delen. Op woensdag 12 juni wordt daarom een marktinformatiemiddag georganiseerd door het PAGW-team waarbij minimaal 14 projecten worden gepresenteerd.

Doel bijeenkomst

Het doel van deze bijeenkomst is om de markt vroegtijdig te informeren over de Inkoopplanning voor de projecten van PAGW. Het betreft projecten van het type preverkenningen tot en met realisatie, projecten die Rijkswaterstaat gaat aanbesteden tussen nu en 1,5 jaar. Daarnaast worden een aantal overkoepelende uitvragen voor het programma PAGW, toegelicht.

Doelgroep

De doelgroep voor deze dag zijn ingenieursbureaus en specialistische bureaus met kennis op het gebied van ecologie en watersystemen en aannemers met specialisme voor waterbouw. De projecten zijn niet alleen van Rijkwaterstaat. Ook projecten getrokken door de partners van het programma; Staatsbosbeheer, provincies en waterschappen nemen hieraan deel.

Opgeven?

De bijeenkomst is laagdrempelig en heeft een informeel karakter. Deze wordt gehouden van 15.00 tot 17.00 uur in omgeving Utrecht. Voor deelname aan deze bijeenkomst kunt u zich uiterlijk tot 5 juni 2024 per mail aanmelden via: icm-pagw@rws.nl.

Daarin wordt u verzocht om de volgende gegevens te vermelden:

  • uw bedrijfsnaam
  • het mailadres en het telefoonnummer waarop gegevens met u over de bijeenkomst uitgewisseld kunnen worden
  • de namen van medewerkers met naam en toenaam die aan de bijeenkomst deelnemen
Westerscheldekust
Beeld: ©RVO / RVO