Publicaties - Publicaties

23 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen

Sorteren op: Datum / Relevantie

Startbeslissing PAGW Oostvaardersoevers

De Startbeslissing van het PAGW-project Oostvaardersoevers belicht het gebied, de problematiek die er speelt en de partijen die ...

Besluit | 16-02-2022

Startbeslissing PAGW Friese IJsselmeerkust

De Startbeslissing van het PAGW-project Friese IJsselmeerkust bevat voorstellen voor betere verbindingen, herstel van de ...

Besluit | 16-02-2022

Effecten van temperatuurtoename op de grote wateren: een literatuurstudie met data-overzicht

Deze studie is een analyse van de effecten en mogelijke effecten van opwarming op de Nederlandse grote wateren op basis van ...

Rapport | 05-01-2022

PAGW in het rivierengebied

Video | 17-11-2021

Ecologische Systeemopgave PAGW-Rivieren : Naar klimaatbestendige robuuste riviernatuur in 2050

Het advies beschrijft welke systeemingrepen en oppervlakten nodig zijn om tot toekomstbestendige robuuste natuur en ecologische ...

Rapport | 01-02-2021

Gebruik KlimaatKompas voor PAGW projecten: handleiding

Een PAGW-project heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een klimaatrobuuster watersysteem. Om te kijken hoe verschillende ...

Rapport | 20-12-2020

Evaluatie ecologisch modelinstrumentarium Rijkswaterstaat: inventarisatie en analyse van de informatiebehoefte en de beschikbare ecologische modellen voor de Rijkswateren

In 2020 heeft Bureau Waardenburg in opdracht van Rijkswaterstaat - Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL) een evaluatie ...

Rapport | 01-12-2020

Rivieren en klimaat - PAGW : effecten van lage rivierpeilen op de vochttoestand van uiterwaarden langs de Rijn en Maas

Studie die deel uitmaakt van een verkenning van de effecten van lage rivierpeilen op de klimaatbestendigheid van het wensbeeld ...

Rapport | 19-06-2020

Klimaatscan : programmatische aanpak grote wateren (PAGW)

Klimaatscan over de gevolgen van klimaatverandering voor grote wateren in Nederland. Centraal staat de vraag hoe de ...

Rapport | 04-12-2019

Advies beoordelingskader doelbereik

De Commissie voor de milieueffectrapportage geeft advies over de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

Publicatie | 08-03-2019