Publicaties - Publicaties

41 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen
Sorteren op:
 1. Ecologische Systeemopgave PAGW-Rivieren : Naar klimaatbestendige robuuste riviernatuur in 2050

  Het advies beschrijft welke systeemingrepen en oppervlakten nodig zijn om tot toekomstbestendige robuuste natuur en ecologische ...

  Rapport | 01-02-2021

 2. Gebruik KlimaatKompas voor PAGW projecten: handleiding

  Een PAGW-project heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een klimaatrobuuster watersysteem. Om te kijken hoe verschillende ...

  Rapport | 20-12-2020

 3. Evaluatie ecologisch modelinstrumentarium Rijkswaterstaat: inventarisatie en analyse van de informatiebehoefte en de beschikbare ecologische modellen voor de Rijkswateren

  In 2020 heeft Bureau Waardenburg in opdracht van Rijkswaterstaat - Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL) een evaluatie ...

  Rapport | 01-12-2020

 4. Uitwerking PAGW Natuuropgave Hotspots Grote Rivieren

  In deze studie is gekeken naar de mogelijkheid om duurzame populaties van kenmerkende rivierdieren te ontwikkelen in het gebied ...

  Publicatie | 28-10-2020

 5. Rivieren en klimaat - PAGW : effecten van lage rivierpeilen op de vochttoestand van uiterwaarden langs de Rijn en Maas

  Studie die deel uitmaakt van een verkenning van de effecten van lage rivierpeilen op de klimaatbestendigheid van het wensbeeld ...

  Rapport | 19-06-2020

 6. Klimaatscan : programmatische aanpak grote wateren (PAGW)

  Klimaatscan over de gevolgen van klimaatverandering voor grote wateren in Nederland. Centraal staat de vraag hoe de ...

  Rapport | 04-12-2019

 7. Advies beoordelingskader doelbereik

  De Commissie voor de milieueffectrapportage geeft advies over de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

  Publicatie | 08-03-2019

 8. PAGW Powerpoint Sjabloon

  Vergaderstuk | 01-01-2018

 9. Ontwikkelingsperspectief Grote Wateren eindrapportage

  Rijkswaterstaat verkent, in opdracht van de ministeries van IenW en LNV, wat nodig is om de Grote Wateren ecologisch gezond en ...

  Publicatie | 01-01-2018

 10. Conclusies verkenning grote wateren

  Rijkswaterstaat heeft in opdracht van de ministeries van IenW en LNV verkend wat nodig is om de grote wateren ecologisch gezond ...

  Kamerstuk | 28-11-2017