Publicaties - Publicaties

63 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen
Sorteren op:
 1. Natuurverkenning Grote Rivieren

  De Natuurambitie Grote Wateren (NAGW) geeft een visionair beeld van de unieke natuur die zich in en rond de Nederlandse grote ...

  Publicatie | 09-11-2022

 2. Ontwerp onderwaterlandschap : handreiking voor het ontwerpen van een ecologisch optimaal, morfologisch stabiel onderwaterlandschap/zandige oever

  Met de PAGW worden grootschalige natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd in de grote wateren. In sommige gevallen gaat het om het ...

  Rapport | 07-11-2022

 3. Zoet-zoutovergangen in Nederland onder de loep : typering, functioneren, ecologische sleutelfactoren en aanbevelingen voor beheer

  Publicatie | 07-11-2022

 4. Voorkeursbeslissing Oostvaardersoevers

  Het project Oostvaardersoevers is onder andere van de PAGW. Het project maakt het IJsselmeergebied toekomstvast en ...

  Publicatie | 07-11-2022

 5. Ecologische beoordeling 3e tranche PAGW

  Het rapport Ecologische beoordeling voorstellen PAGW 3e tranche is het ecologische advies dat een werkgroep ecologen heeft ...

  Rapport | 04-11-2022

 6. Kansen en knelpunten voor natuurwinst in 2050 voor Vogel- en Habitatrichtlijndoelen in het IJsselmeergebied

  Publicatie over de kansen en knelpunten voor natuurwinst in 2050 voor Vogel- en Habitatrichtlijndoelen in het IJsselmeergebied. ...

  Publicatie | 14-09-2022

 7. Voorverkenning Ecologische Kansen en Risico’s van Maatregelen uit PAGW

  Voorverkenning Ecologische Kansen en Risico’s van Maatregelen PAGW - verslagmemo De WUR heeft in opdracht van LNV en I&W de ...

  Publicatie | 09-08-2022

 8. Quick scan Natura 2000-verbeteropgaven Grote Wateren

  Deze Quick scan biedt inzicht in de Natura 2000-verbeteropgave voor de Grote Wateren. Royal HaskoningDHV bracht dit in opdracht ...

  Publicatie | 08-08-2022

 9. Ecologische streefbeelden PAGW 2022 – eerste concept op basis van bestaande literatuur

  Om in beeld te brengen hoe vanuit ecologisch oogpunt gewenste toekomstbeelden voor de grote wateren eruitzien, stellen we een ...

  Publicatie | 20-05-2022

 10. Ecologische criteria doelbereik PAGW-projecten voor de rivieren

  Memo over het (ecologisch) doelbereik voor PAGW van voorstellen voor projecten ingediend in het kader van de 3e tranche PAGW. ...

  Publicatie | 20-05-2022