Publicaties - Publicaties

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website.

67 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen
Sorteren op:
 1. Voorverkenning Ecologische Kansen en Risico’s van Maatregelen uit PAGW

  Voorverkenning Ecologische Kansen en Risico’s van Maatregelen PAGW - verslagmemo De WUR heeft in opdracht van LNV en I&W de ...

  Publicatie | 09-08-2022

 2. Quick scan Natura 2000-verbeteropgaven Grote Wateren

  Deze Quick scan biedt inzicht in de Natura 2000-verbeteropgave voor de Grote Wateren. Royal HaskoningDHV bracht dit in opdracht ...

  Publicatie | 08-08-2022

 3. Ecologische streefbeelden PAGW 2022 – eerste concept op basis van bestaande literatuur

  Om in beeld te brengen hoe vanuit ecologisch oogpunt gewenste toekomstbeelden voor de grote wateren eruitzien, stellen we een ...

  Publicatie | 20-05-2022

 4. Ecologische criteria doelbereik PAGW-projecten voor de rivieren

  Memo over het (ecologisch) doelbereik voor PAGW van voorstellen voor projecten ingediend in het kader van de 3e tranche PAGW. ...

  Publicatie | 20-05-2022

 5. PAGW Dashboard Systeemkwaliteit Grote Wateren : onderbouwing indicatoren en rekenregels

  De PAGW-stuurgroep wil inzicht op het bereiken van de ecologische doelen die volgen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura ...

  Rapport | 14-04-2022

 6. Uitnodigingsbrief van IenW en LNV aan de regio's over de 3e tranche PAGW

  Brief van 10 maart 2022 namens de ministers van LNV en IenW aan de regio's over het proces om te komen tot de 3e tranche ...

  Kamerstuk | 10-03-2022

 7. PAGW voortgang en kaders voor de derde tranche projecten

  Kamerstuk: Kamerbrief | 08-03-2022

 8. Startbeslissing PAGW Koehool Lauwersmeer

  De Startbeslissing van het PAGW-project Koehool - Lauwersmeer belicht het gebied, de problematiek die er speelt en de partijen ...

  Besluit | 07-03-2022

 9. Startbeslissing PAGW Wieringerhoek

  De Startbeslissing van het PAGW-project Wieringerhoek belicht het gebied, de problematiek die er speelt en de partijen die dit ...

  Besluit | 18-02-2022

 10. Startbeslissing PAGW Noord-Hollandse Markermeerkust

  De startbeslissing van het PAGW-project Noord-Hollandse Markermeerkust belicht het gebied, de problematiek die er speelt en de ...

  Besluit | 18-02-2022