Publicaties - Publicaties

59 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen
Sorteren op:
 1. Evaluatie ecologisch modelinstrumentarium Rijkswaterstaat: inventarisatie en analyse van de informatiebehoefte en de beschikbare ecologische modellen voor de Rijkswateren

  In 2020 heeft Bureau Waardenburg in opdracht van Rijkswaterstaat - Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL) een evaluatie ...

  Rapport | 01-12-2020

 2. Uitwerking PAGW Natuuropgave Hotspots Grote Rivieren

  In deze studie is gekeken naar de mogelijkheid om duurzame populaties van kenmerkende rivierdieren te ontwikkelen in het gebied ...

  Publicatie | 28-10-2020

 3. Rivieren en klimaat - PAGW : effecten van lage rivierpeilen op de vochttoestand van uiterwaarden langs de Rijn en Maas

  Studie die deel uitmaakt van een verkenning van de effecten van lage rivierpeilen op de klimaatbestendigheid van het wensbeeld ...

  Rapport | 19-06-2020

 4. Klimaatscan : programmatische aanpak grote wateren (PAGW)

  Klimaatscan over de gevolgen van klimaatverandering voor grote wateren in Nederland. Centraal staat de vraag hoe de ...

  Rapport | 04-12-2019

 5. Advies beoordelingskader doelbereik

  De Commissie voor de milieueffectrapportage geeft advies over de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

  Publicatie | 08-03-2019

 6. PAGW Powerpoint Sjabloon

  Vergaderstuk | 01-01-2018

 7. Ontwikkelingsperspectief Grote Wateren eindrapportage

  Rijkswaterstaat verkent, in opdracht van de ministeries van IenW en LNV, wat nodig is om de Grote Wateren ecologisch gezond en ...

  Publicatie | 01-01-2018

 8. Conclusies verkenning grote wateren

  Rijkswaterstaat heeft in opdracht van de ministeries van IenW en LNV verkend wat nodig is om de grote wateren ecologisch gezond ...

  Kamerstuk | 28-11-2017

 9. Factsheets verkenning grote wateren

  In de bestanden staan de knelpunten en maatregelen waarmee we rekening moeten houden in de Programmatische Aanpak Grote Wateren ...

  Publicatie | 28-11-2017