Preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding krijgt groen licht

De preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding kan van start. Deze brengt de ecologische samenhang van dit deel van het Rivierengebied in beeld. Ook blijkt eruit welke maatregelen de meeste kansen bieden om in het gebied een robuust en veerkrachtig ecosysteem te ontwikkelen.

Luchtfoto Biesbosch, Gat van den Kleinen Hil
Beeld: NIels van Tongerloo Fotografie & Drone
Luchtopname Gat van den Kleinen Hil, Biesbosch

De Biesbosch Rijn-Maasmonding maakt deel uit van het Rivierengebied – een van de vier grote wateren die de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) betreft.

Om meer inzicht te krijgen in het complexe ecologische systeem van dit gebied vindt er eerst een ecologische systeemanalyse plaats. De kennis die dit oplevert over knelpunten en kansen helpt vervolgens bij de keuze voor maatregelen die daadwerkelijk bijdragen om de natuur en ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

Ook laat deze analyse de raakvlakken met andere opgaven zien, en de ruimte in het gebied voor economische ontwikkelingen en duurzaam medegebruik. Het doel is om het gebied zodanig te versterken dat het ecosysteem straks robuust en veerkrachtig genoeg is om mee te bewegen met de gevolgen van klimaatverandering. 

‘We zijn nu het projectteam aan het opstarten. In dit team gaan we samenwerken met collega’s van RVO, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat’, zegt projectleider Ina Konterman van Rijkswaterstaat.

Zoetwatergetijdengebied

Het gebied van de Biesbosch en Rijn-Maasmonding is uniek in Nederland. Dat komt door de afwisseling van eb en vloed, de open verbinding met de Noordzee en de overgang van zoet naar zout. Het is ook een omvangrijk gebied met de Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas, Haringvliet, deels de Voordelta, Hollands Diep, tussenliggende wateren en de Biesbosch. Nationaal Park De Biesbosch is een van de weinige zoetwatergetijdengebieden die de wereld telt. In dit beschermde natuurgebied leven bijzondere soorten dieren en planten.