ZW Delta klimaatbestendig met getijdennatuur

De Zuidwestelijke Delta kan uitgroeien tot een gebied dat de gevolgen van klimaatverandering kan opvangen. Maar dan wel op voorwaarde dat de unieke getijdennatuur wordt hersteld. Daar kunnen projecten aan bijdragen die onder de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) vallen. Maar welke verdienen voorrang?

Roggenplaat vanuit de lucht gezien
Beeld: Edwin Paree
Roggenplaat vanuit de lucht, met de Oosterscheldekering in de verte

Anouk Verschuur van het ministerie van IenW en Mascha Dedert van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf), beiden betrokken bij de Zuidwestelijke Delta, gaan hierover het gesprek aan. Met name over de impact van de PAGW op de Zuidwestelijke Delta. Want al verschillen ze van invalshoek, daar zijn ze het over eens. ‘Het proces van de PAGW en de projecten die daaruit voortkomen, kunnen de voorbeeldprojecten zijn om aan de omgeving te laten zien hoe we aan die klimaatbestendigheid kunnen werken in combinatie met natuur,’ aldus Mascha.

Community

Ze zijn blij met het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta. Het Rijk en regionale overheden, ondernemers en maatschappelijke partijen werken hierin samen aan een gemeenschappelijk doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. Het effect van die samenwerking merkt Mascha al aan de platformbijeenkomsten van het Regioteam. ‘Die zijn bedoeld om iedereen goed te informeren en op dezelfde lijn te krijgen. (…) Kennisdeling zorgt ervoor dat we steeds meer een community worden, die op een constructieve manier de schouders eronder zet.'

Beeld: Edwin Paree
Zeehonden op de Roggenplaat

Lees in het dubbelinterview met Mascha en Anouk welke projectvoorstellen betreffende de Zuidwestelijke Delta zijn ingediend voor de 3e tranche van de PAGW. Het dubbelinterview staat op de website en in de nieuwsbrief van Zuidwestelijke Delta.