Stuurgroep PAGW op werkbezoek Gelderse Poort

De leden van de stuurgroep PAGW gaan op bezoek bij gebiedspartners van PAGW-projecten. Om met hen te delen waar de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) voor staat. En om te horen op welke dilemma’s deze partners stuiten als ze een project van de grond tillen.

Werkbezoek stuurgroep PAGW aan Gelderse Poort

Beeld: Rijkswaterstaat
In de Millingerwaard aan de Waal, werkbezoek stuurgroep PAGW aan de Gelderse Poort

Het eerste werkbezoek was op 14 april aan het projectgebied Gelderse Poort. Van de stuurgroep PAGW waren daar Liz van Duin en Marjolijn van de Zandschulp van respectievelijk IenW en de uitvoerende organisaties Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Medelid Nanou Beekman van LNV was verhinderd.

Systeemingrepen

De PAGW staat voor het verbeteren en herstellen van systeemcondities. Bijvoorbeeld door binnen PAGW-projecten uiterwaarden af te graven of dijken te verleggen om het riviersysteem te verruimen. Dankzij systeemingrepen als deze kunnen de omstandigheden ontstaan die nodig zijn om de opgaven voor ecologische waterkwaliteit en natuur te realiseren. Die helpen zo te voldoen aan de Europese afspraken voor de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.

Gebiedsopgaven verbinden

De Gelderse Poort is niet toevallig gekozen als locatie voor het werkbezoek. Hier wachten naast de PAGW nog tal van gebiedsopgaven op uitvoering. Liz van Duin en Marjolijn van de Zandschulp gingen daarover in gesprek met gedeputeerde Peter van ’t Hoog van de provincie Gelderland. Waar lopen ze in de provincie tegenaan bij de uitvoering van de PAGW? En wat voor ideeën hebben ze hierover? Het vergt immers nogal wat om de gebiedsopgaven in samenhang met elkaar uit te voeren: bestuurlijke besluitkracht, flexibiliteit in tijd en ruimte en leren denken in transities. De gedeputeerde zou gebiedsopgaven voor ecologische waterkwaliteit en natuur graag verbinden. ‘Dat kost mogelijk tijd, wat dan spanning kan opleveren met de deadlines die voor afzonderlijke opgaven gelden’, aldus Siep Groen, seniorbeleidsmedewerker PAGW bij LNV.

Smaakt naar meer

Volgens Leen Kool, gebiedscoördinator Rivieren bij LNV, zijn de dilemma’s goed naar voren gekomen in de presentatie van Eric ten Cate, projectleider Gelderse Poort.

Werkbezoek stuurgroep PAGW tijdens presentatie projectleider Gelderse Poort Eric ten Cate
Beeld: LNV
Presentatie projectleider Gelderse Poort Eric ten Cate

Hij vindt het werkbezoek een goed initiatief: ‘Dat werkt goed voor de onderlinge relatie en om informatie uit te wisselen en het beleid voor het gebied af te stemmen.’ Hij kijkt er tevreden op terug. ‘We zijn niet alleen als Rijk bezig plannen te maken, ook de regio doet dat. Uiteindelijk moeten we die samen oppakken.’ Ook de stuurgroep ging opgetogen naar huis: ‘Veel dank voor de organisatie en informatie, dit smaakt naar meer.’