Filmpje laat rol PAGW in Rivierengebied zien

De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) werkt in het Rivierengebied aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit en natuur. Om ecosystemen te versterken krijgen rivieren meer ruimte, zoals overstromingsvlaktes die dier- en plantensoorten noodzakelijke leefgebieden bieden. Dit filmpje laat zien hoe dat gebeurt. En waarom dat nodig is.

Rivier de Nederrijn bij Driel in Gelderland
Rivier de Nederrijn bij Driel in Gelderland

We hebben onze rivieren aangepast voor scheepvaart en waterafvoer. Dat komt doordat het beheer van de grote wateren, dus ook van de grote rivieren, van oudsher draait om waterveiligheid en economische belangen. Daardoor raakten in en om de rivieren veel dier- en plantensoorten hun leefgebieden kwijt. Met als gevolg dat ze in aantallen afnemen of zelfs compleet zijn verdwenen. ‘We moeten het tij NU keren’, aldus het filmpje.

Uiterwaarden

In de rivieren ziet de PAGW kansen om aan te sluiten bij andere projecten. Daarnaast zet het programma in op 4 locaties of hotspots die onderling verbonden zijn door de rivieren en hun uiterwaarden. Zo kunnen de hotspots uitgroeien tot waardevolle leefgebieden voor dieren en planten met een gezonde waterkwaliteit. Elke hotspot wordt zo ingericht dat deze straks beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het gebied is dan ook beter in staat om extremen in hoog- en laagwater op te vangen. Het filmpje laat onder meer zien welke rol de uiterwaarden daarin spelen.