De ecologische systeemanalyse Biesbosch Rijn-Maasmonding is afgerond

Mooi nieuws! De ecologische systeemanalyse van de PAGW-preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding (BRM) is afgerond. De systeemanalyse geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het gebied, de abiotische toestand (niet-levende delen van de natuur, zoals water, bodem en lucht), de biotische toestand (levende delen van de natuur, zoals planten en dieren) en de autonome ontwikkelingen.

Resultaten ecologische systeemanalyse

Het doel van de PAGW is een robuust en veerkrachtig ecologisch systeem in 2050. Uit de ecologische systeemanalyse blijkt dat het ecologische systeem niet voldoet en dat er knelpunten zijn in de ecologische waterkwaliteit en natuur. Toekomstige ontwikkelingen zetten het systeem nog verder onder druk. Daarom zijn er systeemmaatregelen nodig om het doel van de PAGW te halen. Deze systeemmaatregelen helpen ook om de doelen van de Kader Richtlijn Water (KRW) en Natura 2000 te halen. Daarnaast helpen ze bij een leefbare omgeving voor ons als mens.

Hoe nu verder

We gaan de opgaven en mogelijke systeemmaatregelen in kaart brengen voor de periode tot 2050, met een blik op de toekomst tot 2100. Het prioriteren van systeemmaatregelen, de locaties en het tijdsbestek waarin deze systeemmaatregelen het beste kunnen worden uitgevoerd maken we inzichtelijk op basis van de ecologische urgentie.

Bekijk de systeemanalyse

Ben je nieuwsgierig naar de uitkomsten van de systeemanalyse? Lees dan de samenvatting van de systeemanalyse. Ben je geïnteresseerd in meer details over het ecologische systeem van de Biesbosch Rijn-Maasmonding? Lees dan het uitgebreide rapport.

De analyse is een resultaat van Arcadis en BureauStroming samen met uitvoeringspartijen Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaven opdracht voor deze PAGW-preverkenning.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van BRM? Meld je dan aan voor de BRM-nieuwsbrief via biesbosch-rijnmaasmonding@rws.nl. Of lees de vorige nieuwsbrief over de PAGW-preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding.