Nieuwsbrief 2 preverkenning Biesbosch-Rijnmaasmonding

Hieronder vind je de tweede nieuwsbrief over de PAGW-preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding. In deze preverkenning onderzoeken we hoe de natuur en de ecologische waterkwaliteit in de Biesbosch Rijn-Maasmonding verbeterd kunnen worden en welke maatregelen de meeste kansen bieden om een duurzaam robuust en veerkrachtig ecosysteem te ontwikkelen. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen, geef dit dan door via Biesbosch-rijnmaasmonding@rws.nl