Belanghebbenden denken mee over ontwerp zandsuppletie Galgeplaat

Hoe kan de zandsuppletie van de Galgeplaat en de Slikken van Dortsman het beste worden ingericht? Dat was de vraag die onlangs centraal stond bij een groep vertegenwoordigers van de lokale overheden, en een groep belanghebbenden van natuurorganisaties en de visserijsector. De groep was hiervoor uitgenodigd door Rijkswaterstaat.

Belangrijke plek voor vogels en zeehonden

In Dorpshuis de Meiboom in Krabbendijke presenteerde projectleider Cor Schipper van het projectteam het nut en de noodzaak van de suppleties. De Galgeplaat en slikken van de Dortsman in de Oosterschelde zijn een belangrijke plek voor vogels en zeehonden. De platen en slikken zijn echter sinds de aanleg van de Oosterscheldekering steeds kleiner geworden. Door de aanleg van de Oosterscheldekering is er minder stroming. Daardoor komt minder zand terug op de platen dan ze kwijtraken.

Platen en slikken

De platen en slikken zijn echter sinds de aanleg van de Oosterscheldekering steeds kleiner geworden. Door de aanleg van de Oosterscheldekering is er minder stroming. Daardoor komt minder zand terug op de platen dan ze kwijtraken.

Door zand aan te brengen (suppletie), blijven de Galgeplaat en slikken behouden als belangrijke plek voor vogels en zeehonden en beschermen ze de naastgelegen dijk tegen de golven.

Mogelijkheden

Technisch Manager Rutger Blok van Rijkswaterstaat ging nader in op de mogelijkheden voor de locatie van de benodigde suppleties. Zo moet er een afstand van minimaal 600 m gehouden tot de zeehondenrustplaats en minimaal 400 m tot de mosselpercelen. In het tweede deel van de bijeenkomst verzamelden de vertegenwoordigers zich in 2 groepen rond de kaart van het gebied om verder ideeën te delen over de suppletie.

Wat betreft de Slikken van de Dortsman is onder andere gesproken over ruimte voor kleinschalige recreatie, uiteraard buiten de rustgebieden voor vogels. Ook werd ingebracht dat er mogelijk archeologische resten in dit gebied liggen.

Lees het hele artikel op de website van Rijkswaterstaat. 

Zeehonen op zandbank Oosterschelde
Beeld: ©Rijkswaterstaat / Rijkswaterstaat