Perspectief voor een veilige en natuurlijke Nederlandse Delta

Het is belangrijk om de waterveiligheid te waarborgen en tegelijkertijd de natuur en ecologische waterkwaliteit te versterken. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) hebben daarom in de ‘Werkplaats HWBP-PAGW 2023’ gewerkt aan de vraag hoe de opgaven voor waterveiligheid, ecologische waterkwaliteit en natuur elkaar kunnen versterken met slimme en doelmatige win-win oplossingen.

Dit kan door:

  • Invulling te geven aan het beleid voor water en bodem sturend én de ecosysteembenadering;
  • Al in een vroeg stadium de mogelijkheden te verkennen op regionaal gebiedsniveau;
  • Co-creatie en onderzoekend ontwerpen toe te passen.

Aanpak ontwikkeld

Met de gebieden IJssel-Vechtdelta en het Waddengebied als voorbeeld, hebben we  gezamenlijk en vanuit de praktijk een aanpak ontwikkeld. In deze publicatie leest u hier meer over.

Beeld: ©Rijkswaterstaat