Advies beoordelingskader doelbereik

De ministers van I&W en LNV willen een verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van de grote wateren bewerkstelligen. Daarvoor ontwikkelen zij een Programmatische aanpak met 33 reeds geïdentificeerde projecten in de vijf grote wateren. Rijkswaterstaat (onderdeel ministerie van I&W) heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd. Hoe kan worden bepaald of met de aanpak de beoogde verbetering in waterkwaliteit en ecologie worden behaald?