Voorverkenning Ecologische Kansen en Risico’s van Maatregelen uit PAGW

Voorverkenning Ecologische Kansen en Risico’s van Maatregelen PAGW - verslagmemo

De WUR heeft in opdracht van LNV en I&W de kansen en risico’s van de 33 PAGW-maatregelen onderzocht om de noodzaak van de PAGW-maatregelen aan te tonen. In dit memo leest u de resultaten die behaald zijn op basis van 3 expertbijeenkomsten.

Voor zover mogelijk zijn de maatregelen ‘gescoord’ op bijdragen aan de opgaven van de Grote Wateren. Daarnaast is een ecologisch verantwoorde rangordening van de maatregelen besproken. Tot slot zijn suggesties meegenomen voor ecologische randvoorwaarden bij verder ontwerp van de maatregelen.

Download het memo via onderstaande link: