Kansen en knelpunten voor natuurwinst in 2050 voor Vogel- en Habitatrichtlijndoelen in het IJsselmeergebied

Dit onderzoek van Wageningen Environmental Research geeft een expertoordeel over de haalbaarheid van 60 Vogel- en Habitatrichtlijndoelen (VHR) in het IJsselmeergebied. Hierbij is de aanname gedaan dat het streefbeeld voor 2050 gehaald wordt. Verder invetariseren de onderzoekers wat klimaatverandering mogelijk betekent voor de haalbaarheid van de VHR-doelen in het gebied. Tot slot beschouwen ze de kansen, knelpunten en mogelijkheden voor intrinsieke en geïnspireerde natuurwinst.

U downloadt de publicatie via de onderstaande link: