Tussentijdse evaluatie PAGW

Adviesbureau Wing voerde in opdracht van de PAGW een tussentijdse evaluatie van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) uit. Hierin onderzochten ze de samenwerking tussen de regio en het Rijk, met als doel om de geleerde lessen in te kunnen zetten voor het vervolg van de PAGW en specifiek de op te starten 3e tranche projecten.

U download het rapport via onderstaande link: