Infographic Rivierengebied

Deze infographic toont het ecologisch perspectief van het Rivierengebied in 2050. Nederland en rivieren horen onlosmakelijk bij elkaar. De afgelopen eeuw waren rivieringrepen vooral gericht op hoogwaterafvoer, scheepvaart en zoetwatervoorziening. Biodiversiteit was ondergeschikt en nam sterk af. Klimaatverandering en een intensief gebruik door bijvoorbeeld scheepvaart zetten de biodiversiteit verder onder druk. De PAGW werkt aan een ecologisch veerkrachtig Rivierengebied in 2050.