Quick scan ondergrond IJssel Vechtdelta

Dit rapport gaat over hoe de ondergrond van de IJssel-Vechtdelta is ontstaan en welke mogelijkheden het biedt. Het rapport is een van de eerste onderzoeken die worden uitgevoerd om een visie te ontwikkelen voor dit gebied in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Het Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het leiden van het visieproces namens de andere partners van PAGW en heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek.

Klik op onderstaande link om het document te downloaden.