Eindrapport Taskforce Getij Grevelingen

Op 8 mei 2023 is de eindrapportage van de Taskforce Getij Grevelingen door Rijkswaterstaat aan het ministerie van IenW opgeleverd. Besluitvorming zal naar verwachting tegen het einde van het jaar plaatsvinden.