Onderbouwing ecologische maatregelen IJsselmeergebied

Rijkwaterstaat heeft in de afgelopen jaren een ambitie voor het IJsselmeergebied geformuleerd. In deze ambitie wordt gesteld dat natuurlijke land-waterovergangen of litorale zones een sleutelfactor zijn voor versterking van het ecosysteem van IJsselmeer en Markermeer.