Stoffentransport Oostvaardersoevers

Door een harde scheiding tussen onze meren en het achterland is er amper meer sprake van interactie tussen beide. Dit heeft negatieve gevolgen voor de ecologische kwaliteit.
Dit rapport analyseert de mogelijkheden om voedingsstoffen (met name fosfaat en organisch koolstof) uit de binnendijks gelegen Oostvaardersplassen te gebruiken voor verbetering van productie en diversiteit in het Markermeer.