Waterrecreatie rapport

De Rijksoverheid werkt met de PAGW aan toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Eén van de gebruiksfuncties is waterrecreatie. Het realiseren van PAGW-projecten biedt zowel kansen als bedreigingen voor de waterrecreatie en vice versa. Maar wat is er nodig om de kansen te verzilveren en de bedreigingen tegen te gaan? Om hier antwoord op te krijgen heeft stichting Waterrecreatie Nederland 13 praktijkvoorbeelden onderzocht. Op basis hiervan zijn lessen en aanbevelingen geformuleerd over het samengaan van de ontwikkeling van waterrecreatie en het realiseren van de PAGW doelen.