Overleving van jonge vis in het IJsselmeer

De afgelopen decennia zijn er grote veranderingen zichtbaar in de visstand in het IJsselmeer. Deze zijn zowel in aantallen als in biomassa sterk afgenomen. Bestanden aan oudere (grote) vissen nemen sterk af en er treden verschuivingen op bij relatief jonge visbestanden. In het Markermeer is dat in mindere mate het geval. De belangrijkste resultaten van het onderzoek hiernaar zijn dat de jonge vis in de winter heel mobiel is, en dat er in de winter van 2023 geen massale sterfte is opgetreden. De hypothese dat de wintersterfte door voedselgebrek komt is verworpen.