Systeemanalyse PAGW Biesbosch Rijnmaasmonding

Dit is een samenvatting van de analyse van het ecologische systeem van de grote wateren in de Biesbosch Rijn-Maasmonding. Deze ecologische analyse is opgesteld in het kader van de PAGW-preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding. De analyse beschrijft het ontstaan en het functioneren van dit unieke gebied en geeft de principes weer om de natuur en de ecologische waterkwaliteit richting 2050, met een doorkijk naar 2100, te verbeteren. Download de samenvatting van de systeemanalyse.