Biesbosch Rijnmaasmonding systeemanalyse

In de preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding wordt onderzocht hoe de natuur en de ecologische waterkwaliteit verbeterd kunnen worden en welke maatregelen de meeste kansen bieden om een duurzaam robuust en veerkrachtig ecosysteem te ontwikkelen.

De eerste stap in de preverkenning is het uitvoeren van een systeemanalyse van de grote wateren in de Biesbosch Rijn-Maasmonding. De analyse beschrijft het ontstaan en het functioneren van dit unieke gebied en geeft leidende principes weer om de natuur en de ecologische waterkwaliteit richting 2050, met een doorkijk naar 2100, te verbeteren.