Uitwerking PAGW Natuuropgave Hotspots Grote Rivieren

In deze studie is gekeken naar de mogelijkheid om duurzame populaties van kenmerkende rivierdieren te ontwikkelen in het gebied rond de rivieren Maas, Rijn, Waal en IJssel. In het huidig toekomstbeeld voor 2050 zullen niet alle gidssoorten voldoende duurzame populaties hebben. Daarom wordt in de studie een geoptimaliseerde toekomstige situatie verkend, om voor alle soorten duurzame populaties te krijgen. Daaruit blijkt dat bijna alle soorten duurzaam kunnen voorkomen in hun gebieden.

Dit onderzoek is de basis voor het rapportĀ Ecologische Systeemopgave PAGW-Rivieren : Naar klimaatbestendige robuuste riviernatuur in 2050.

Ga naar het rapport via onderstaande link: