Evaluatie ecologisch modelinstrumentarium Rijkswaterstaat: inventarisatie en analyse van de informatiebehoefte en de beschikbare ecologische modellen voor de Rijkswateren

In 2020 heeft Bureau Waardenburg in opdracht van Rijkswaterstaat - Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL) een evaluatie uitgevoerd van de behoefte en het aanbod aan ecologisch modelinstrumentarium voor het werkveld van Rijkswaterstaat.

Gelet op voorgenomen investeringen in natuur en ecologische waterkwaliteit was er behoefte aan harmonisatie en helderheid over de beschikbare ecologische modellen en tools. Doel van het project: onderzoeken hoe de informatiebehoefte van RWS en de beschikbare ecologische modellen op elkaar aansluiten en of één landelijk ecologisch modelinstrumentarium haalbaar en wenselijk is.

U kunt het rapport downloaden via onderstaande link: