Gebruik KlimaatKompas voor PAGW projecten: handleiding

Een PAGW-project heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een klimaatrobuuster watersysteem. Om te kijken hoe verschillende ontwerpen ofwel onderzoeksalternatieven binnen één PAGW project bijdragen aan de klimaatrobuustheid is het KlimaatKompas ontwikkeld.
 

Het KlimaatKompas:

  • Is een instrument om de klimaatrobuustheid van MER onderzoeksalternatieven binnen een PAGW-project met elkaar te vergelijken;
  • Focust op abiotische drukfactoren die van belang zijn voor het ecologisch functioneren van het watersysteem;
  • Is geschikt voor de Nederlandse grote wateren, zowel zoute, brakke als zoete wateren;
  • Kan geen oordeel geven over de bestendigheid van de maatregelen zelf (met andere woorden: is het aangelegde nog aanwezig en werkt het nog in 2050);
  • Vormt geen toets voor benodigd beheer en onderhoud, dit komt weer terug in adaptief deltamanagement.

De handleiding beschrijft hoe een KlimaatKompas te gebruiken is binnen de MER procedure. Het KlimaatKompas is een methode die is toe te passen voor alle PAGW
projecten. Op het moment dat de onderzoeksalternatieven geformuleerd zijn en de ecologische toets is uitgevoerd, kan het KlimaatKompas ingezet worden.
Hoofdstuk 2 bevat verdiepende informatie over de denklijn van het KlimaatKompas. De stappen van de KlimaatKompas methode worden in Hoofdstuk 3 tot en met 6 toegelicht.

U kunt het rapport downloaden via onderstaande link: