Rivierengebied PAGW

In deze video laten we zien wat de Programmatische Aanpak Grote Wateren voor het Rivierengebied betekent.

Een vijfde van het Nederlandse landoppervlak bestaat uit water. Het is een thuis voor unieke dieren en bijzondere planten. Maar het gaat niet goed met onze waternatuur en waterkwaliteit. Jarenlang hebben wij de rivieren aangepast voor scheepvaart en waterafvoer. Met als gevolg dat de biodiversiteit afneemt. We moeten het tij nu keren.

In de Programmatische Aanpak Grote Wateren werken we met het Rijk, de regio en maatschappelijke organisaties samen aan gezonde en veerkrachtige waternatuur. Eentje die samengaat met een krachtige economie. We doen ruim dertig projecten in de grote wateren van Nederland. De grote wateren zijn het IJsselmeergebied, de grote rivieren, het Waddengebied en de Zuidwestelijke Delta.

Laten we nu inzoomen op de grote rivieren. Het gaat om vier gebieden waar we kansen zien. De hotspots. Dit zijn de Biesbosch Rijn-Maasmonding, de IJssel-Vechtdelta, de Grensmaas en de Gelderse Poort. Hier krijgt de natuur echt alle ruimte. Hier ontwikkelen we eilandjes, ondieptes, rietvelden en overstromingsvlaktes. Onmisbare leefgebieden voor allerlei dier- en plantensoorten. Dit worden grote aaneengesloten leefgebieden. Deze hotspots worden door een groenblauw lint met schoon stromend water en brede oevers met elkaar verbonden. Dieren kunnen hier veilig door water en over land bewegen. Op sommige plaatsen zijn de verbindingen breder. Dit noemen wij stapstenen.

In de toekomst zal hoog- en laagwater steeds extremer worden. Ook onze uiterwaarden spelen daarin een belangrijke rol. Ze houden water vast wanneer nodig, en beschermen tegen hoogwater wanneer het moet. Een brede rivier betekent ook extra ruimte voor natuur.

Voor 2050 willen we onze waternatuur weer veerkrachtig zien. Goede waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Dat is niet alleen belangrijk voor planten en dieren, maar ook voor ons. Laten we het water aan onze kant krijgen in de strijd tegen klimaatverandering. We zijn goed op weg. In de Biesbosch broeden weer roofvogels en in de Duursche Waarden komen de bossen weer tot ontwikkeling. Maar om van Nederland weer een gezond waterland te maken, blijven wij ons de komende jaren inzetten. Programmatische Aanpak Grote Wateren. PAGW. Werken aan een levende delta.