Videoboodschap Jan-Hendrik Dronkers

In deze video spreekt Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterkwaliteit, de bezoekers van de jaardag van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) toe. De secretaris-generaal zit voor een scherm waarop een waterlandschap te zien is. De toespraak wordt afgewisseld met beelden van diverse Nederlandse waterlandschappen en beelden waar wordt gewerkt aan projecten op dergelijke plekken. 

Een school vissen zwemt voorbij en vogels vliegen boven een rivier. Vanuit de lucht is een lege kustlijn te zien. Jan Hendrik Dronkers is een witte man van middelbare leeftijd met een bril. Hij draagt een pak met een stropdas. Hij richt zich tot de camera. 

JAN HENDRIK DRONKERS: "Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom bij deze jaardag van de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Een aanpak met veel projecten die zeer tot de verbeelding spreken. Ik kom ook altijd graag op werkbezoek. Om zelf te zien waar het om gaat en te horen hoe het in de praktijk gaat. Ik kom er altijd enthousiast van terug. 

Het gaat om heel concrete en zichtbare projecten. En ik raak altijd onder de indruk van de vakmensen die met veel warmte en betrokkenheid vertellen over het project. Vakmensen als jullie zullen we nog heel hard nodig hebben. Want het programma is cruciaal voor de toekomst van ons land. We noemen het niet voor niets: ‘Grotere Wateren’. Want het gaat echt om dé iconische wateren, die de identiteit van Nederland bepalen. Zoals de Waddenzee, het IJsselmeer, de grote rivieren en de zuidwestelijke delta. En deze wateren hebben onze inzet keihard nodig. Of het nu gaat om betere waterkwaliteit, een sterkere natuur of een meer veerkrachtige delta, die klaar is om klimaatverandering op te vangen. 

We zien allemaal om ons heen hoe urgent een goede aanpak is. En er staat veel op het spel. Het belang wordt ook erkend. Eind vorig jaar zijn er weer elf nieuwe projecten aan het programma toegevoegd. 

In totaal lopen er nu zo’n twintig projecten en heel veel van deze projecten zijn in een voorbereidende fase. Gelukkig zijn er ook projecten die verder zijn. En we zien daar goede resultaten. Dat inspireert enorm.

Denk aan de Marker Wadden en de dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat. Ook zijn er verschillende planstudies die nu in hun eindfase komen. Binnenkort kan ook dáár de aanleg starten. Zoals de Oostvaardersoevers, de Galgeplaat, Meanderende Maas en Paddenpol. Daar mogen jullie best trots op zijn. 

Mooi om te zien dat deze samenwerking binnen PAGW, in relatief korte tijd tot stand is gekomen. Deze dag is daarbij belangrijk. 

Ik zou zeggen: gebruik deze dag vooral om elkaar te ontmoeten en de verbinding met elkaar te zoeken. Of je nu beleidsmatig bent, of meer van de uitvoering van Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat of RVO, of van de provincie 
of waterschappen: zoek de verbinding dwars door organisaties en disciplines heen. Water verbindt immers: als één land dat weet en in praktijk brengt, dan is dat Nederland. 

Het is niet alleen belangrijk, maar ook heel erg leuk. Laten we gezamenlijk de schouders zetten onder een levendige delta. Ik wens jullie allemaal een heel plezierige dag toe!"

Luchtbeelden tonen een groen rivierenlandschap met boerderijen en bomenrijen.