IJsselmeergebied video PAGW

In deze video wordt duidelijk wat de plannen van de PAGW zijn met het IJsselmeergebied voor de komende jaren. 

In de Programmatische Aanpak Grote Wateren
werken we met het Rijk, de regio...

en maatschappelijke organisaties samen aan
gezonde en veerkrachtige waternatuur.

Eentje die samengaat met
een krachtige economie.

We voeren ruim twintig projecten uit in de
grote wateren van Nederland:

het IJsselmeergebied, de grote rivieren,
het Waddengebied...

en de Zuidwestelijke Delta.

Laten we inzoomen op
het IJsselmeergebied.

Het grootste zoetwatergebied van
West-Europa ligt hier midden in Nederland.

Met zijn negentig jaar is dit jonge
ecosysteem nog volop in ontwikkeling...

maar nu al van groot
internationaal belang...

voor broed en trekvogels,
vissen en vleermuizen.

Dat willen we graag zo houden.

Het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en
de randmeren vormen samen...

de grootste zoetwatervoorraad

van ons land.

Je kunt het zien als onze
nationale regenton.

Die hebben we nodig voor
drinkwater, natuur en landbouw.

We willen dit zoetwater kunnen blijven
gebruiken terwijl het klimaat verandert.

De vele dammen en dijken die we hebben
aangelegd, beschermen...

het land tegen overstromingen.

Maar door de steile, verharde oevers is er
weinig variatie in leefgebied...

en zijn de leefgebieden van dieren
en planten van elkaar afgesneden.

Op veel plaatsen leven steeds minder
verschillende planten en diersoorten...

met als gevolg dat andere dieren en planten
hierdoor minder voedsel kunnen vinden.

Wat het ecologisch functioneren van de
grote wateren nog meer onder druk zet.

Daarom nemen we in het IJsselmeergebied
drie typen maatregelen:

We gaan de kwaliteit en diversiteit van
het leefgebied van dieren...

en planten vergroten, betere verbindingen
maken tussen leefgebieden...

en de natuurlijke dynamiek verbeteren.

We brengen zachte, geleidelijke oevers
terug, want planten en dieren...

hebben meer variatie in leefgebied en
voedsel nodig om hier te rusten...

eten te vinden en zich voort te planten.

Meer variatie en nieuwe verbindingen
tussen de polder, de meren...

en de Waddenzee is ook heel goed
voor de waterkwaliteit.

Met nieuwe vispassages en brakwaterzones
ontstaat er een brede voedselvoorraad...

die niet van één soort afhangt.

Dat is van levensbelang voor verschillende
soorten trekvissen en -vogels.

We zorgen voor meer dynamiek door
geleidelijke land-water overgangen...

die makkelijk kunnen overstromen.

Door luwtes te creëren en door waar
mogelijk...

te zorgen voor een natuurlijker waterpeil.

Hoog in de winter,
laag in de zomer.

Zo laten we het jonge, kwetsbare
ecosysteem groeien naar robuust...

en veerkrachtig zoetwater, waar wij
als mens ook van profiteren.